หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ :
โดย : admin
อ่าน : 797
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระ ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามศูนย์คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ คือ ท่าน ผอ.ชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ และท่าน ผอ.สุรัตน์ เจียตะกูล ท่านได้มานิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมตามมูลนิธิยุวสถิรคุณ และติดตามโครงงานการสร้างสุขภาวะในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสระได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยมีคุณธรรมเป้าหมายคือ ความมีวินัย ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบ #เราจะช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง