หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรม ตาม" โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม"
โดย : admin
อ่าน : 845
จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เข้ารับการอบรม ตาม" โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคม" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 102 คน และครู จำนวน 34 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนให้ปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านความประพฤติ สารเสพติดและให้ความรู้ ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเพศศึกษา กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา