หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัพะเยา ให้ความกรุณามาให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6
โดย : admin
อ่าน : 1236
จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัพะเยา ให้ความกรุณามาให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 # ดูสีหน้าและอาการ กันเอาเอง นะคะ